Contact Information

  • Nanjing Eovak Hardmetal Co., Ltd.
  •  
  • Address:  1605#, Huijin Qilin Building, No.6, Shengtai Road, Jiangning Development Zone, Nanjing, 211100, China
  •  
  • T:  +86-25-5118 1526
  • M:  +86-138 1410 0526
  • E-mail:  info@eovak.com
  • URL:  www.eovak.com

 

Shipping address

  • Address:  3#903, Lan Bao Wan, No. 58, Tianyuan Xi Road, Jiangning Development Zone, Nanjing, 211100, China

Links